Duurzame projecten

Stabilitas BV is het juiste adres voor advies op maat m.b.t. duurzame projecten.

Het toepassen van duurzame producten en planten geeft nog geen garantie dat een project ook echt duurzaam wordt gerealiseerd. Een plein dichtstraten met duurzame verhardingsmaterialen levert immers nog geen duurzame buitenruimte op. Om echt iets te kunnen zeggen over de integrale duurzaamheid van een buitenruimte moeten er meer aspecten worden beoordeeld.

 

Een verantwoord plan begint natuurlijk bij een goed ontwerp, een verantwoorde aanleg en een betrouwbaar onderhoudsplan. Uiteraard wordt ook gekeken naar de (plant-)materialen die worden toegepast. Met het oog op de klimaatverandering wordt een project ook beoordeeld op de energiebalans en aspecten als hittestress en hinder vanwege geluid of slechte luchtkwaliteit.

 

Een duurzaam plan heeft ook aandacht voor de bodem en het water en hoe omgegaan wordt met de waardevolle (natuurlijke) elementen die al/nog aanwezig zijn. In een land als Nederland is er ook altijd een relatie met de mensen. Hoe zijn die betrokken in plan en gebruik? Uiteraard is het de bedoeling dat duurzame buitenruimten ook werkelijk worden gerealiseerd. Een goede financiële onderbouwing en de borging van de duurzaamheid vormen daarom de sluitstukken van een degelijke beoordeling van de integrale duurzaamheid van een plan of project.

Bedrijven en overheden die aantoonbaar duurzame projecten in de buitenruimte willen realiseren kunnen nu dus ook snel inzicht krijgen in de duurzaamheid van een plan of project en door de juiste keuze te maken echt werk maken van duurzaam inkopen en verantwoord gedrag.

© Copyright 2015-2022 Stabilitas BV | Algemene voorwaarden