Onze missie

Stabilitas staat voor praktische duurzaamheid. Vrijwel iedereen is het er over eens dat we niet op de huidige manier van leven en werken kunnen doorgaan. Het is de uitdaging van Stabilitas om de ingewikkelde materie van klimaatverandering, het verdwijnen van biodiversiteit en het voortwoekerend onrecht te vertalen naar praktische oplossingen.

Dat kan door het meetbaar maken van duurzaamheid. Inzicht in de integrale duurzaamheid van producten en projecten maakt verantwoorde keuzes mogelijk.

Alle partijen, ondernemers, burgers en overheden zijn daarbij nodig. Daarbij richt Stabilitas zich met name op het MKB. Door het leggen van de verbindingen tussen al die partijen komt het gesprek op gang. In dat gesprek kunnen de juiste keuzes worden gemaakt om dichter naar de duurzame stip aan de horizon te komen.

Stabilitas BV

duurzaam durven doen

Onze diensten

Stabilitas biedt verschillende diensten aan die allemaal de duurzaamheid op het oog hebben. Daarbij ligt de focus op MKB-deel van het bedrijfsleven. Stabilitas zet namelijk de activiteiten van de MKB-desk van Royal HaskoningDHV voort. De samenwerking tussen die twee bedrijven staat garant voor de combinatie van inhoud en maatwerk. Klikt u rechts op één van de diensten voor meer informatie.

Duurzame
producten

Duurzame
projecten

Duurzame
planten

Duurzame bedrijfsvoering

Onze visie

Stabilitas wil samenwerken met partijen die positief staan tegenover het waarmaken van hun eigen verantwoordelijkheid voor een betere wereld. Samen werken aan het verduurzamen van onze leefomgeving.

 

Deze wereld hebben we te leen. We moeten er dus als verantwoordelijke rentmeesters mee omgaan. Het logo laat zien dat het gaat om de balans. De balans kan alleen goed zijn, vandaar het groene vinkje, wanneer de menselijke activiteiten, weergegeven in de vorm van een “steenmannetje” (de wegwijzer uit de bergen), in evenwicht zijn met de aarde. Het geoefende oog ontdekt dat de continenten op de aarde een hart vormen. Het hart staat symbool voor liefde. Liefde voor de aarde en allen die daar op wonen.

 

Het lonkend perspectief van Stabilitas is een wereld waarin iedereen de waarde van de Aarde ziet en er door zorgvuldig handelen van kan genieten zonder nakomende generaties te kort te doen.

© Copyright 2015-2022 Stabilitas BV | Algemene voorwaarden